تاريخ روز : چهارشنبه 10 خرداد 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه اتکایی ایرانیان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

زمانبندی پرداخت سود سهامداران حقیقی و حقوقی مجمع عمومی عادی مورخ 1401/12/23 مربوط به سال مالی منتهی به 1401/09/30
الف. سهامداران حقیقی :
در تاریخ 1402/03/08 از طریق سامانه سجام

ب. صندوقهای سرمایه گذاری و سبدگردان ها :
در تاریخ 1402/03/08 از طریق سامانه سجام

تبصره 1 : مطالبات سهامداران بند "الف" و "ب" که تا تاریخ فوق موفق به تکمیل مراحل ثبت نام سجامی خود نشده باشند، در تاریخ 1402/05/08 و پس از اعلام فهرست جا ماندگان توسط شرکت سپرده گذاری به حساب بانکی اعلام شده آنان واریز خواهد شد.

ج. سهامداران حقوقی :
در تاریخ 1402/07/10 از طریق سامانه سجام

تبصره 2 : مطالبات سهامداران حقوقی که تا تاریـخ فوق موفق به تکمیـل مراحل ثبت نام سجامـی خود نشده باشنـد، در تاریخ 1402/07/30 به حساب بانـکی اعلام شده آنـان واریز خواهد شد.