تاريخ روز : چهارشنبه 10 خرداد 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه اتکایی ایرانیان

  

راهنمای ورود به سامانه اطلاع رسانی سهامداران 

 


(( نحــوه ورود به ســامانه ســهامداران شـرکت بیــمه اتـکایی ایرانیــان ))



سـهامداران محترم حقیـقی :

با وارد نمودن پنج رقم کد بورسی به عنوان نام كاربري و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور صفحه کاربری خود را در سامانه ملاحظه نماینـد.


  مثال: 

           نیما شهباز با شماره شناسنامه  54321  و کدبورسی شهب 01234

           نام كاربري ايشان برای ورود " اعداد کد بورسی "  : 01234

           رمز ورود ایشان برای ورود " شماره شناسنامه " :  54321

 

      سـهامداران محترم حقـوقی :

 با وارد نمودن پنج رقم کدبورسی به عنوان نام كاربري و شماره ثبت شركت به عنوان رمز عبور صفحه کاربری خود را درسامانه ملاحظه نماینـد. 


      تاكيــد مي شـود :

لطفا پس از ورود به صفحه كاربري خود نسبت به  تغییر رمز و سپس تكميل  اطلاعات ارتباطی و  بانکی  خود اقدام فرماییـد.

" ضروریست مشخصات حساب بانکی به نام شـخص سـهامدار باشد. " 


      توصـیه های ضـروری

 **   لطفا صفحه كليد " کی بورد "  را برروي EN تنظيم نماییــد.

 **   برای انتخاب رمز جدید از حداقل کاراکتر استفاده نماییــد.

 **   توصیه می شود هنگام خروج از سامانه ، از گزینه خروج استفاده فرماییــد.